Novely zákona o dani z nemovitých věcí

Vydáno: 8 minut čtení

Daň z nemovitých věcí se pravidelně mění s novým zdaňovacím obdobím. V průběhu roku 2015 byl zákon č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, novelizován dvěma zákony. S ohledem na to, že daň z nemovitých věcí se stanovuje na zdaňovací období, novely tohoto zákona obvykle nabývají účinnosti 1. ledna kalendářního roku.

Novely zákona o dani z nemovitých věcí
Ing.
Anna
Teklá,
je odbornicí na daň z nemovitých věcí
I. Dne 5.2.2015 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl ve stejném rozsahu připraven již v minulém roce. Schvalovacím procesem v prosinci roku 2014 však neprošel, takže jeho účinnost byla odsunuta. Účinnost tohoto zákona je podle čl. III tohoto zákona ke dni 1.1.2016, kromě Čl. I. bodu 69, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení zákona. Čl. I. bod 69 nabyl účinnosti v průběhu zdaňovacího období, a to dne 5.2.2015. Pod Čl. I. bod 69 lze najít zcela nové, procesní ust.