Daň silniční a podání daňového přiznání za rok 2015

Vydáno: 11 minut čtení

Termín pro podání přiznání k dani silniční za rok 2015 se již blíží, proto bude užitečné si připomenout aktuální informace týkající se této daně a daňového přiznání.

Daň silniční a podání daňového přiznání za rok 2015
Mgr.
Václav
Pikal,
je odborníkem na daň silniční
 
Změny pro rok 2015
Zákon o dani silniční byl novelizován zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů a některé související předpisy, a to s účinností od 1.1.2015. Jde o změnu v § 8 odst. 1 a 2 zákona o dani silniční, která se týká vzniku a zániku daňové povinnosti. Lze však konstatovat, že jde o změnu, která byla provedena z důvodu upřesnění ustanovení a která neměla žádný praktický vliv na aplikaci zákona o dani silniční. Ve výše citovaném ustanovení před novelou zde byl pro vznik a zánik daňové povinnosti odkaz na ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona o dani silniční a nikoliv již na odst. 3 zákona. Novelou byla tato skutečnost napravena.
Od 1.1.2015 přinesl řadu změn v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon