Minimální vyměřovací základ a důležitost dokladu

Vydáno: 8 minut čtení

I při souběhu zaměstnání s podnikáním mohou zaměstnavatelé řešit ve zdravotním pojištění placení pojistného ve vazbě na minimální vyměřovací základ zaměstnance. Kdo rozhoduje o tom, která činnost pojištěnce je při souběhu zaměstnání s podnikáním hlavním zdrojem příjmů a jak má zaměstnavatel správně postupovat?

Minimální vyměřovací základ a důležitost dokladu
Ing.
Antonín
Daněk
Minimální vyměřovací základ představuje ve zdravotním pojištění velmi důležitou kategorii, od které se odvíjí placení pojistného jak zaměstnavatelem, tak osobou samostatně výdělečně činnou za podmínky, že pro plátce ustanovení o povinnosti dodržet zákonné minimum platí. Pokud zaměstnavatel nebo podnikatel tuto povinnost nerespektují, stávají se vcelku logicky předmětem zájmu příslušné zdravotní pojišťovny, jejíž důležitou úřední povinností je dbát na to, aby bylo pojistné odváděno plátcem v souladu se zákonem.