Přivýdělek zaměstnanců státní správy a zdravotní pojištění

Vydáno: 14 minut čtení

Nejsou výjimkou situace, kdy mají osoby pracující ve státní správě ještě další zaměstnání nebo podnikají jako osoby samostatně výdělečně činné. Při řešení situací, které se v praxi vyskytují, budeme v tomto článku vycházet z předpokladu, že při odvodu pojistného za zaměstnance je zaměstnavatelem ve státní správě dodržen minimální vyměřovací základ. To znamená, že příjem této osoby činí v roce 2021 alespoň 15 200 Kč.

Přivýdělek zaměstnanců státní správy a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Příjmy zaměstnance s odvodem pojistného zaměstnavatelem
Placení pojistného podléhají ve zdravotním pojištění příjmy zaměstnance zakládající účast na zdravotním pojištění. Pojistné tak odvádí zaměstnavatel:
z příjmů zdaňovaných podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), typicky u zaměstnanců pracujících na základě pracovní smlouvy nebo z příjmů charakteru funkčních požitků,
z příjmu alespoň 3 500 Kč u osob pracujících na základě dohody o pracovní činnosti,
z příjmu převyšujícího 10 000 Kč u dohody o provedení práce.
Ve zdravotním pojištění se v rámci rozhodného období kalendářního měsíce sčítají příjmy z více dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele. Aby se tyto příjmy mohly sčítat, musí se jednat u jednoho zaměstnavatele o stejný typ dohody.
Současně v&sca