Změny v zákoníku práce od 1. 1. 2021 - dokončení

Vydáno: 13 minut čtení

V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku na téma změn zákoníku práce od 1.1.2021, jehož první část jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 1/2021 na s. ... Budeme se věnovat cestovním náhradám i novela vyhlášky o FKSP.

Změny v zákoníku práce od 1. 1. 2021 – dokončení
JUDr.
Eva
Dandová
 
Cestovní náhrady
Podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“ nebo „ZP“) je Ministerstvo práce a sociálních věcí zmocněno, vždy s účinností od 1. 1., vyhláškou změnit sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, změnit stravné a stanovit průměrnou cenu pohonných hmot, a to podle údajů zjištěných Českým statistickým úřadem. Pro konečné znění vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, která byla s účinností od 1. 1. 2021 publikována ve Sbírce zákonů pod č. 589/2020 Sb. se, tak jako v minulých letech, použily aktuální dostupné údaje zveřejněné Českým statistickým úřadem za měsíc listopad 2020.
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel činí nejméně u jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč a u osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy stanovená v tomto ustanovení je pro zaměstnavatele z tzv. rozpočtové sféry, který je