Zdravotní pojištění a zaměstnavatelé bez penále aneb jak platit pojistné ve druhé polovině roku 2020?

Vydáno: 9 minut čtení

Jednou z nejdůležitějších povinností zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění je platit pojistné na zdravotní pojištění za sebe a za své zaměstnance včas a ve správné výši. Jak tedy platit pojistné ve druhé polovině roku 2020? Na to vám odpoví následující příspěvek.

Zdravotní pojištění a zaměstnavatelé bez penále aneb jak platit pojistné ve druhé polovině roku 2020?
Ing.
Antonín
Daněk
Pojistné je za příslušný kalendářní měsíc splatné do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Tato povinnost každopádně platí při odvodu pojistného za období do února 2020 (včetně tohoto měsíce) a dále od září roku 2020. Pojistné za únor bylo splatné dne 20. 3. 2020. Pojistné za září 2020 musí být uhrazeno nejpozději dne 20. 10. 2020. Standardní termíny platí i pro platby pojistného za říjen 2020 a za měsíce následující. Platba neprovedená v souladu se zákonem bude zdravotní pojišťovnou penalizována.
Nicméně zákon č. 134/2020 Sb. p