Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnavatel uhradil za zaměstnance odborné školení mimo místo výkonu práce, související s pracovní náplní zaměstnance ve výši 2 500 Kč, včetně oběda v ceně 100 Kč s tím, že jde o výkon práce zaměstnance. Co může zaměstnavatel uplatnit do daňových výdajů?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
Odpověď
Na straně zaměstnavatele bude daňovým výdajem zaplacené školení, včetně oběda, v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP. Daňovým výdajem zaměstnavatele budou také výdaje spojené s pracovní cestou zaměstnance, jako je stravné, výdaje spojené s dopravou na místo školení, případně další doložené výdaje v souladu se zákoníkem práce, podle § 24 odst. 2 písm. zh) ZDP. Vyhláška č. 440/2016 Sb., pro r. 2017 stanoví mimo jiné, že zaměstnanci přísluší za každý
kalendářní den pracovní cesty stravné ve výši:
a)
72 Kč až 86 Kč,
trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)
109 Kč až 132 Kč,
trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
c)
171 Kč až 205 Kč,
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Na straně zaměstnance budou výdaje spojené se školením, které je výkonem práce, od daně osvobozeny podle § 6 odst. 9 písm. a) ZDP. Náhrady cestovních výdajů, vyplacené zaměstnanci zaměstnavatelem v souvislosti se školením, které je z hlediska zákoníku práce výkonem práce, nebudou na straně zaměstnance předmětem daně podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP, a to do výše stanovené zákoníkem práce pro zaměstnance zaměstnavatele, který je neziskovou organizací. Obdobně předmětem daně nebude na straně zaměstnance ani hodnota bezplatného stravování na školení, tj. hodnota oběda.