Novela rozpočtové skladby účinná od 1. 1. 2020 - přehled změn pro ÚSC s komentářem (dokončení)

Vydáno: 1 minuta čtení

Od 1. 1. 2020 je účinná novela č. 343/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb. , o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o rozpočtové skladbě“). V tomto článku pokračujeme v přehledu změn pro obce, kraje a DSO, jehož první část jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 2/2020.

Novela rozpočtové skladby účinná od 1. 1. 2020 – přehl