Změny v oblasti pracovního práva v roce 2020

Vydáno: 12 minut čtení

Také v roce 2020 musejí zaměstnavatelé odměňující své zaměstnance platem (zaměstnavatelé ze sféry veřejných služeb a správy) sledovat, jakými změnami prošla či ještě projde právní úprava pracovního práva. V dalším přehledu uvádíme ty nejdůležitější z nich podle oblastí.

Změny v oblasti pracovního práva v roce 2020
JUDr.
Petr
Bukovjan
 
Odměňování zaměstnanců
Připomeňme si některá základní pravidla. Dle ustanovení § 111 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákoník práce“ nebo „ZP“), plat nesmí být nižší než minimální mzda. Pokud by plat bez jeho části za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli nedosáhl příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je dle ustanovení § 112 odst. 3 písm. b) ZP zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené mzdy.
Plat určuje zaměstnanci až na výjimky zaměstnavatel, a to
podle zákoníku práce, prováděcích nařízení vlády a v jejich mezích podle kolektivní smlouvy, popřípadě vnitřního předpisu
. Pamatovat je třeba na to, že plat není možné určit jiným způsobem, v jiném složení a jiné výši, než stanoví zmíněné právní předpisy, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
&n