Znalostní test č. 2 - Nestátní nevýdělečné organizace

Vydáno: 1 minuta čtení

Předkládáme vám již druhý test zaměřený na nestátní nevýdělečné organizace (dále jen „NNO“). Vyřešením tohoto testu můžete sami sebe vyzkoušet ze znalostí účetnictví a daní NNO.

Znalostní test č. 2
Ing.
Jitka
Náhlovská,
Ph.D.
Test obsahuje jednotlivá tvrzení, ke kterým připojíte pouze:
1.
ANO – v případě, že tvrzení je správné, nebo
2.
NE – pokud je tvrzení nesprávné nebo správné jen částečně.
Řešení můžete doplnit odvolávkou na právní normu, na základě které jste se rozhodli.
Své řešení si můžete překontrolovat podle řešení autora, které naleznete v následujícím čísle časopisu a zároveň na portálu www.dauc.cz (test vyhledáte zadáním jeho názvu do vyhledávacího pole na www.dauc.cz, případně využijte tento přímý odkaz: http://bit.ly/testUNES2). Pro přístup k dokumentu je nutné být přihlášen a mít převzatou vaši zaplacenou licenci – více informací v sekci „Jak na portál“ v horní navigaci na www.dauc.cz.
Přejeme Vám příjemnou zábavu při řešení a co nejvíce správných výsledků.
Znalostní test č. 1
Znalostní test č. 2
Znalostní test č. 3

Související dokumenty