Legislativní novinky s komentářem - Novela daňového řádu

Vydáno: 6 minut čtení

Ve Sbírce zákonů byla dne 5. 6. 2018 v částce 48 pod číslem 94/2018 Sb. publikována již další, v nekonečné řadě, novela zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád “), a téhož dne nabyla účinnosti. Nynější novela daňového řádu se zaměřuje na rozšíření přístupu daňových orgánů k informacím potřebným pro boj proti praní špinavých peněz. Podle důvodové zprávy cílem úpravy daňového řádu je zefektivnění boje s daňovými úniky. Novelizací se do právního řádu České republiky transponuje Směrnice EU upravující přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní špinavých peněz „DAC 5“ ze dne 6. 12. 2015.

Legislativní novinky s komentářem - Novela daňového řádu
Dmytro
Krasovskyj,
právní asistent
Směrnice „DAC 5“ reguluje mezinárodní spolupráci ve věci správní spolupráce v oblasti daní. Předmětem dané směrnice je umožnit správci daně přístup k mechanismům, postupům, dokumentům a informacím získaným v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz. Velká část ustanovení této směrnice je již transponována do našeho právního řádu jinými zákony.