Otázky a odpovědi: Dar zakladatele o. p. s.

Vydáno: 3 minuty čtení

Je možné dar zakladatele (jehož využití není určeno) u obecně prospěšné společnosti účtovat do rezervního fondu a krýt z něj náklady na režii, provoz společnosti? Společnost realizuje pouze hlavní, neziskovou činnost. Je tento dar osvobozen od daně, pokud je spotřebován do tří let? Je tento dar odečitatelnou položkou pro zakladatele?

Otázky a odpovědi: Dar zakladatele o. p. s.
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď: