Péče o dítě a různé situace ve zdravotním pojištění

Vydáno: 11 minut čtení

Za ženu na rodičovské dovolené nebo jako příjemce rodičovského příspěvku je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát. Pokud žena ukončí takovou kategorii, musí si v dalším období řešit ve zdravotním pojištění svůj pojistný vztah, přičemž závisí zejména na tom, zda je tato žena z pohledu zdravotního pojištění zaměstnána (resp. trvá pracovněprávní vztah), či nikoliv. V souvislosti s péčí zaměstnance o dítě pak musí zaměstnavatel správně postupovat zejména při plnění oznamovací povinnosti, neboť tyto skutečnosti bezprostředně ovlivňují jeho postup při placení pojistného za takového zaměstnance a také platby pojistného od státu.

Péče o dítě a různé situace ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Po skončení mateřské dovolené (pobírání peněžité pomoci v mateřství) tedy může být žena nadále registrována u zdravotní pojišťovny v kategorii osob, za které hradí pojistné stát, a to jako:
osoba na rodičovské dovolené, nebo
příjemce rodičovského příspěvku, anebo
obojí současně.
Všechny tyto situace, související s péčí o dítě, představují ve zdravotním pojištění „státní kategorie“, a pokud tyto kategorie na sebe plynule navazují, pak zaměstnavatel:
neprovádí žádné oznámení, to znamená, že neoznamuje ukončení mateřské dovolené a třeba zahájení pobírání rodičovského příspěvku,
oznamuje kódem „U“ až ukončení rodičovské dovolené nebo pobírání rodičovského příspěvku podle toho, která kategorie bud