Příspěvky na správu a služby ve SVJ z pohledu práva a účetnictví, 2. část

Vydáno: 8 minut čtení

V následujícím článku vám přinášíme pokračování příspěvku, který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 12/2017 na s. 9. Pokračujeme ve výkladu rozsáhlé problematiky společenství vlastníků jednotek, v následujícím textu se zaměříme na účtování.

Příspěvky na správu a služby ve SVJ z pohledu práva a účetnictví – II. část
JUDr.
Jitka
Kocianová,
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
Účtování
Co se týká účtování, nejdříve je vhodné začít tím, že společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) patří mezi účetní jednotky, které účtují podle:
vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání,
a dále v souladu s Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č.