Příspěvky na správu a služby ve SVJ z pohledu práva a účetnictví, 1. část

Vydáno: 9 minut čtení

Rádi bychom tímto článkem, který vyjde na pokračování, a to s ohledem na rozsah daného tématu, přispěli k objasnění široké problematiky společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“). Zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ “), a předpisy s ním související, poněkud změnily pravidla pro SVJ a také povinnosti jednotlivých vlastníků, a proto každodenní praxe SVJ přináší ne jednu otázku. Pokusíme se alespoň některé z nich tímto článkem vyřešit. Pro úplnost jsou na některých místech textu článku uvedena vedle SVJ i bytová družstva a vlastníci – pronajímatelé.

Příspěvky na správu a služby ve SVJ z pohledu práva a účetnictví
JUDr.
Jitka
Kocianová,
Ing.
Zdeněk
Morávek
Související předpisy:
NOZ – § 1208, 1180, 1189,
nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (dále jen „NV č. 366/2013“) – § 7, 8, 15, 16, 17,
zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „zákon o službách“ nebo „ZoS“), zejména § 5, 6, 7,
zákon č.