Kdy se zvýšení minimální mzdy projeví ve zdravotním pojištění?

Vydáno: 12 minut čtení

Parametr minimální mzdy hraje ve zdravotním pojištění důležitou roli, neboť přímo ovlivňuje placení pojistného zaměstnavateli (za zaměstnance) a osobami bez zdanitelných příjmů. S účinností od 1. 1. 2018 se zvyšuje minimální mzda na 12 200 Kč, proto při stanovení vyměřovacího základu a navazujícího výpočtu výše pojistného vycházejí ve zdravotním pojištění všechny dotčené subjekty po datu 1. 1. 2018 z této nové částky. Proberme si nyní blíže konkrétní situace, ve kterých se dle jednotlivých ustanovení zákona č. 592/1992 Sb. , o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb. “), projeví zvýšení minimální mzdy.

Kdy se zvýšení minimální mzdy projeví ve zdravotním pojištění?
Ing.
Antonín
Daněk
 
Minimální vyměřovací základ zaměstnance
Vyměřovacím základem pro placení pojistného je ve zdravotním pojištění úhrn příjmů ze závislé činnosti, zdaňovaných podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, které jsou zúčtovány zaměstnavatelem zaměstnanci za podmínek stanovených zejména v jednotlivých ustanoveních § 3 zákona č. 592/1992 Sb. Nicméně zaměstnavatelé nesmějí zapomínat, že pokud se na zaměstnance podle § 3 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb. vztahuje povinnost placení pojistného na zdravotní pojištění nejméně z minimálního vyměřovacího základu, musí být zajištěn odvod pojistného alespoň v minimální povinné výši zaměstnavatelem, který je plátcem pojistného za zaměstnance.
Příklad č. 1
Zaměstnanec pracující na zkrácený pracovní úvazek má uzavřen jeden pracovní poměr na dobu neurčitou (pracovní smlouva nebo některá z dohod) s měsíčním hrubým příjmem 10 800 Kč.
Ve vazbě na aktuální výši minimální mzdy odvede zaměstnavatel doplatek pojistného ve výši 13,5 % z částky: (12 200 – 10 800) x 0,135 = 189 Kč.