Členské příspěvky

Vydáno: 2 minuty čtení

Lékař platí členské příspěvky do Sdružení Ambulantních Specialistů České Republiky, o. s. a České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z.s. Členství není povinné, nicméně lékař tvrdí, že je pro jeho práci nutné být členem těchto sdružení. Jde o daňově účinný náklad?

Členské příspěvky
Ing.
Vlasta
Ptáčková,
ID 17902/2016
Odpověď:
Podle § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), daňově uznatelnými výdaji jsou: příspěvky právnickým osobám, pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštního právního předpisu, členství je nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti, tj. jestliže bez členství není možné podnikat příspěvky placené zaměstnavatelem za zaměstnance v případě, kdy členství zaměstnance je podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti zaměstnavatele, např. podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře členský příspěvek poplatníka organizacím zaměstnavatelů nebo Hospodářské a agrární komoře.
Členské příspěvky do těchto spolků nesplňují podmínky § 24 odst. 2 písm. d) ZDP, proto se o daňový náklad nejedná.
Jedná se o členské příspěvky, které budou u poplatníka vyloučeny z daňové uznatelnosti na základě § 25 odst. 1 písm. zo) ZDP, protože u příjemců těchto příspěvků budou splněny podmínky pro osvobození těchto příjmů na základě § 19 odst. 1 písm. a) ZDP.