K blahopřání jubilantům obcemi - novela zákona o obcích

Vydáno: 7 minut čtení

Mezi tradiční aktivity obecních úřadů dlouhodobě patří i do jisté míry společenská záležitost, kterou je ocenění významných životních událostí občanů. Tato aktivita, která byla ještě před několika lety na ústupu, nabyla znovu na významu.

K blahopřání jubilantům obcemi -- novela zákona o obcích
JUDr.
Eva
Janečková
S tím souvisí i poslední novela zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), která byla uskutečněna zákonem č. 106/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějš