Opatření v pojistném na sociální zabezpečení u OSVČ v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

Vydáno: 14 minut čtení

K zmírnění nepříznivého dopadu epidemiologických opatření na podnikající fyzické a právnické osoby byla přijata i opatření v odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“). U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se přijatá opatření týkají odpuštění plateb záloh na pojistné, snížení odvodu pojistného za rok 2020 a odpuštění penále. Zejména pro OSVČ s nízkými příjmy jsou tato opatření významnou pomocí, neboť odvodová povinnost u pojistného na sociální pojištění za rok 2020 se jim může snížit až na polovinu. Přitom administrativně je uplatnění těchto opatření pro OSVČ jednoduché.

Opatření v pojistném na sociální zabezpečení u OSVČ v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Ing.
Marta
Ženíšková
 
Placení záloh v roce 2020 a pojistného za rok 2020
Za 6 kalendářních měsíců nebyla povinnost platit zálohy a až za 6 měsíců si OSVČ může snížit pojistné za rok 2020 o minimální měsíční výši pojistného.
Změny v placení pojistného u OSVČ upravuje zákon č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.
Změny se týkají placení záloh na pojistné v roce 2020 a ročního zúčtování pojistného za rok 2020.
 
Placení záloh na pojistné
OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost (dále jen „OSVČ hlavní“) i OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (dále jen „OSVČ vedlejší“) nebyly povinny platit zálohy na pojistné za 6 kalendářních měsíců, a to za březen až srpen 2020. Na tyto měsíce nebude uveden předpis záloh. Zálohy zaplacené za tyto měsíce se musely použít na úhradu záloh za měsíce září až prosinec, nebo se staly přeplatkem na pojistném.
Příklad 1
OSVČ byla povinna platit zálohy od ledna 2020 ve výši 4 000 Kč. Podle Přehledu za rok 2020, který podala 18. 5. 2020, je povinna platit zálohy 5 000 Kč. Přehle