Průměrný hodinový výdělek

Vydáno: 3 minuty čtení

Pokud je průměrný hodinový výdělek (dále jen „PVH“) nižší než zaručená minimální mzda, provede zaměstnavatel dorovnání PHV do výše hodinové minimální mzdy nebo do výše hodinové zaručené minimální mzdy? Dle § 357 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce “), se průměrný výdělek zvýší na úroveň dle § 111 (minimální mzdy).

Průměrný hodinový výdělek
JUDr.
Rudolf
Pospíšil,
ID 16335