Vypořádání majetkového podílu z transformace družstva

Vydáno: 4 minuty čtení

Chceme vydat nemovitou věc jako vypořádání majetkového podílu z transformace družstva (nečlenovi), námitku promlčení uplatňovat nebudeme. Jak to bude z hlediska daňového? Předpokládám, že dani z příjmu toto nepodléhá, ale jak je to s daní z nabytí nemovité věci? Od daně z nemovitých věcí byl tento převod osvobozen, v novém zákoně o dani z nabytí nemovité věci jsem ovšem toto osvobození nenašla. Domnívám se správně, že se daň bude muset odvést, je nutný znalecký odhad?

Vypořádání majetkového podílu z transformace družstva
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 14887
Odpověď:
Z pohledu daně z příjmů je vhodné uvést, že v souladu s