Povaha úprav pozemků v účetnictví ÚSC

Vydáno: 8 minut čtení

1)V tomto příspěvku bychom se chtěli zamyslet nad povahou nejrůznějších případů výdajů na úpravy pozemků, které svým charakterem nevedou ke vzniku nové stavby (v klasickém občanskoprávním chápání staveb). Jedná se například o zásahy mající charakter terénních úprav či prostého osázení rostlinami (sadové úpravy). Rozhodování, zda by se mělo jednat o provozní náklady či náklady investiční (a pokud bude případ vyhodnocen jako investice, na jaký účet budou příslušné výdaje klasifikovány) může být klíčové i ve vztahu k čerpání dotací. Navíc se často jedná o položky dosahující velkého finančního objemu.

Povaha úprav pozemků v účetnictví ÚSC
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb,
auditor
Ing.
Ivana
Schneiderová,
auditorka
Příklad
Město buduje lipovou alej - celkový rozpočet činí 120 mil. Kč.
Popis prací
-
zpevnění a zvýšení cesty mezi stromy, odvodnění,
-
zakotvení lipových větví pomocí ocelových lan a betonových patek,