Obec a tombola

Vydáno: 3 minuty čtení

Obec pořádá oslavy - pouť. Chceme uskutečnit tombolu, do které by obec nakoupila různé věcné předměty cca za 20 tis. Kč ze sponzorských peněz (chceme hodnotné ceny jako např. TV, rádio, mobil, tablet atd.) a prodávala by tombolové lístky za 10 Kč občanům. Dotazy: - Může obec dělat tombolu při svých oslavách? - Jak účtovat sponzorský finanční dar? Jak to bude s účtováním nakoupených předmětů a následným účtováním předání občanům? Jak ošetřit tombolu vůči úřadům - finanční úřad...

Obec a tombola
Ing.
Ivana
Schneiderová,