Obec a tombola

Vydáno: 3 minuty čtení

Obec pořádá oslavy - pouť. Chceme uskutečnit tombolu, do které by obec nakoupila různé věcné předměty cca za 20 tis. Kč ze sponzorských peněz (chceme hodnotné ceny jako např. TV, rádio, mobil, tablet atd.) a prodávala by tombolové lístky za 10 Kč občanům. Dotazy: - Může obec dělat tombolu při svých oslavách? - Jak účtovat sponzorský finanční dar? Jak to bude s účtováním nakoupených předmětů a následným účtováním předání občanům? Jak ošetřit tombolu vůči úřadům - finanční úřad...

Obec a tombola
Ing.
Ivana
Schneiderová,
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
Odpověď:
Ano, obec může pořádat tombolu.
Finanční sponzorský dar se účtuje jen: MD 231 odpa např. 3392, pol. 2321/D 672.
Nákup věcí do tomboly se účtuje jen: MD 543/D 231 odpa 3392, pol. 5194 (bez ohledu na to, že byste koupili třeba DDHM - TV, tablet... - viz letošní úpravy ve vyhlášce k rozpočtové skladbě v náplni položky 5194). Zde jen takové moje zamyšlení:
Pro doložení, že věci byly vydány (abyste neměli problém s kontrolami - hrozí riziko zneužití), by bylo pak dobré udělat přehled vydaných věcí: 1. cena, 2. cena apod. Ale není asi nutné podepisovat protokoly s výherci - nemám s tímto zkušenosti, ale je to asi i možné, např. když někdo vyhraje televizi, tak byste mu k ní měli předat i záruční list, návody..., dtto u tabletu, mobilu, tak asi možné je, že by i občan nějaký předávací protokol podepsal? Samozřejmě jen u těch hodnotnějších výher, není určitě potřeba na láhev vína, kompot atd.
K povinnostem „Tombola a FÚ“: Na tombolu se vztahuje zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 2 písm. b) tohoto zákona a je nutné po skončení tomboly podat na FÚ hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her. Na ř. 132 hlášení se vyplní úhrn vsazených částek do tomboly (součin ceny losu a počtu prodaných) a na ř. 133 úhrn vyplacených výher. Ocenění výher není jednoznačné, věci do tomboly jsou často darovány a jejich cena není známá. Na stránkách Finanční správy je uveden návod, že při ocenění lze vycházet z ceny obvyklé, pokud ji lze u dané věci stanovit a v případě darů různých domácích výrobků, úlovků nebo výpěstků lze vycházet z ceny specifikované dárcem předmětu. Na ř. 131 se pak uvede rozdíl mezi ř. 132 a 133, tj. dílčí základ odvodu, záloha se pak odvádí ve výši 20% ze základu. Hlášení k odvodu se podává do 20 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, ve stejném termínu je třeba uhradit i odvod. Do dvou měsíců po skončení kalendářního roku je třeba ještě podat odvodové přiznání.