Datum zařazení do majetku

Vydáno: 1 minuta čtení

Obracím se na Vás s dotazem jaké použít správné datum pro zařazení do majetku v případě 028, 022. U 031 a 021 je mi to celkem jasné. Ale tady si nejsem jistá, zda zařadím v době, kdy mám fyzicky např. sekačku a nebo zařadím dle zdaňovacího období uvedeném ve faktuře a nebo použiji datum obdržení faktury?

Datum zařazení do majetku
Ing.
Ivana
Schneiderová,
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
Odpověď:
To je dobrý dotaz. U drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM účet 028) by se mělo vycházet z data plnění dle faktury. U DDHM dle § 14 odst. 13 (poslední věta) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, není rozhodující zařazení majetku do užívání a jeho provozuschopnost. U dlouhodobých movitých věcí a souborů (účet 022) od okamžiku, kdy je majetek provozuschopný, což předpokládá mimo jiné, že jej převezmete. U obcí není stejný postup, jako u podnikatelů, tj. v okamžiku zahájením užívání, u obcí stačí, že jste majetek převzali a majetek je schopný užívání (provozuschopný). To převzetí by se mělo s datem plnění na faktuře shodovat, ale nemusí to tak být vždy (např. překročení hranic země při pořízení majetku ze zahraničí apod.).