Závazek k nepeněžnímu vkladu v s. r. o.

Vydáno: 2 minuty čtení

Zastupitelstvo města schválilo převzetí závazku k nepeněžitému vkladu v hodnotě 26 292 tis. Kč do základního kapitálu společnosti SV s.r.o. Dále schválilo splacení závazku ke vkladu do základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem dle znaleckého posudku (dále jen „ZP“), ve kterém je tento majetek oceněn na 26 292 tis. Kč. Pořizovací cena (dále jen „PC“) tohoto majetku vedená v účetnictví je 30 298 tis. Kč, účetní zůstatková cena (dále jen „ZC“) je 16 159 tis. Kč. Zaúčtovala bych: - závazek z usnesení zastupitelstva 26 292 tis. Kč MD 043/D 368 (nevím, zda je správně, pravděpodobně ne) - předávací protokol majetku 16 159 tis. Kč MD 368/D 081 - vyřazení majetku 30 298 tis. Kč MD 081/D 021 - až budeme mít výpis z obchodního rejstříku tak MD 06X/D 043 nevím, jestli PC nebo ZC nebo cenu dle ZP. Prosím, mohla byste mi poradit na základě čeho a v jakých cenách se účtuje? Mám strach účtovat o vkládaném majetku v jiných cenách, než jsou schválené v zastupitelstvu města. Vyřazení je jasné, jen se mi to vůbec nedaří seskládat ty správné hodnoty u jednotlivých účtů.

Závazek k nepeněžnímu vkladu v s. r. o.
Ing.
Ivana
Schneiderová,
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
Odpověď:
Správně je to tak, že finanční majetek pořízený nepeněžním vkladem se oceňuje u vkladatele pořizovací cenou toho vkladu. U nabyvatele znaleckým posudkem. A ta pořizovací cena vkladu je zůstatková cena majetku odpisovaného, který se vkládá.
Zkusím to vysvětlit na příkladu:
U vkladu majetku do obchodní
korporace
, kterou chceme ovládat, nehledíme na znalecký posudek majetku, ale na to, co nás ten vklad bude stát. Když bychom chtěli vložit kanalizaci, kterou jsme pořídili před 3 lety za 80 mil. Kč, tak bude mít v roce 2015 zůstatkovou cenu např. 77 mil. Kč. Takže 3 mil. jsme opotřebovali a 77 mil. vkládáme. Pak pořizovací cena našeho majetkového podílu činí těch 77 mil. Kč a ne již celých 80 mil. Kč. Takže správné zaúčtování u vás je toto: MD 043/D 368 ve výši 16 159 tis. Kč. Předání majetku: MD 368/D 081 ve výši 16 159 tis. Kč, vyřazení majetku MD 081/D 021 ve výši 30 298 tis. Kč (toto obojí máte dobře) a MD 06x/ /D 043 ve výši 16 159 tis. Kč - k datu zápisu vkladu do obchodního rejstříku.
Ocenění pořizovací cenou, tj. hodnotou netto, vkladu vychází z § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví