Závazek k nepeněžnímu vkladu v s. r. o.

Vydáno: 2 minuty čtení

Zastupitelstvo města schválilo převzetí závazku k nepeněžitému vkladu v hodnotě 26 292 tis. Kč do základního kapitálu společnosti SV s.r.o. Dále schválilo splacení závazku ke vkladu do základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem dle znaleckého posudku (dále jen „ZP“), ve kterém je tento majetek oceněn na 26 292 tis. Kč. Pořizovací cena (dále jen „PC“) tohoto majetku vedená v účetnictví je 30 298 tis. Kč, účetní zůstatková cena (dále jen „ZC“) je 16 159 tis. Kč. Zaúčtovala bych: - závazek z usnesení zastupitelstva 26 292 tis. Kč MD 043/D 368 (nevím, zda je správně, pravděpodobně ne) - předávací protokol majetku 16 159 tis. Kč MD 368/D 081 - vyřazení majetku 30 298 tis. Kč MD 081/D 021 - až budeme mít výpis z obchodního rejstříku tak MD 06X/D 043 nevím, jestli PC nebo ZC nebo cenu dle ZP. Prosím, mohla byste mi poradit na základě čeho a v jakých cenách se účtuje? Mám strach účtovat o vkládaném majetku v jiných cenách, než jsou schválené v zastupitelstvu města. Vyřazení je jasné, jen se mi to vůbec nedaří seskládat ty správné hodnoty u jednotlivých účtů.

Závazek k nepeněžnímu vkladu v s. r. o.