Hospodářský výsledek u příspěvkové organizace

Vydáno: 1 minuta čtení

Prosím o radu ohledně vypořádání ztráty zřízené příspěvkové organizace (dále jen „PO“). Za rok 2014 vykázala PO ztrátu 22 438,17 Kč, stav rezervního fondu na konci roku 2014 je 9 479,06 Kč. Je možné při schvalování uvést do usnesení, že ztráta bude kryta částečně z rezervního fondu (v jeho výši k 31.12.2014) a zbývající část ponechána na účtu 432 (12 959,11 Kč)?

Hospodářský výsledek u příspěvkové organizace
Ing.
Ivana
Schneiderová,
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
Odpověď:
Ano, takto se postupuje, pokud rezervní fond nestačí na pokrytí ztráty, tak zůstává na nerozdělené ztrátě minulých let. Určitě můžete takto schválit.

Související dokumenty