Právo člena zastupitelstva na informace

Vydáno: 9 minut čtení

Podle § 82 písm. c) zákona o obcích 1), má člen zastupitelstva obce při výkonu své funkce právo požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů. V souvislosti s tímto právem vzniká otázka, v jakém rozsahu informace poskytnout. Zákon o obcích obsahuje velmi obecné limity. V praxi proto bývá obtížné posoudit, co všechno jsou „informace ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce člena zastupitelstva obce“, resp. na jaké informace má člen zastupitelstva obce právo a na jaké již nikoliv. Nelze stanovit jednoznačná a bezrozporná kritéria.

Právo člena zastupitelstva na informace
JUDr.
Eva
Janečková
Základním kritériem je zřejmě takové, které rozlišuje, zda se poskytovaná informace týká samostatné nebo přenesené působnosti obce. Člen zastupitelstva obce se podílí na samosprávě obce skrze hlasování na zastupitelstvu obce, tedy skrze rozhodnutí přijímaná zastupitelstvem obce. Informacemi, které se týkají výkonu funkce člena zastupitelstva obce, proto budou především informace, které se vztahují k rozhodovacím pravomocem tohoto obecního orgánu. Rozsah informací vztahujících se k výkonu funkce člena zastupitelstva obce se však rozhodovací pravomocí zastupitelstva obce nevyčerpává. Mezi informace, které se vztahují k výkonu funkce člena zastupitelstva obce, je nutné zahrnout i ostatní informace, které vypovídají o samosprávných aktivitách jiných obecních orgánů než je zastupitelstvo obce, v nichž však zastupitelstvo obce nemá ani potencionální rozhodovací oprávnění.
Naopak mezi informace, které se netýkají výkonu funkce člena z