Několik poznámek k jednoduchému účetnictví

Vydáno: 5 minut čtení

Tímto příspěvkem navazujeme na příspěvek z minulého čísla časopisu UNES1), který se týkal novely zákona o účetnictví 2), kterou připravilo Ministerstvo financí ČR. Tato novela znovu umožňuje určitému spektru účetních jednotek vést jednoduché účetnictví. Je třeba doplnit, že novela byla dne 28.1.2015 schválena vládou České republiky. V následujících měsících ji čeká projednání v Poslanecké sněmovně ČR.

Několik poznámek k jednoduchému účetnictví
doc. Ing.
Jan
Stejskal
Ph.D.
 
Problémy současné právní úpravy jednoduchého účetnictví
Jednoduché účetnictví přitom z právního řádu České republiky nikdy zcela nevymizelo. Po vstupu České republiky do EU3) existovala urputná snaha o jeho zrušení. Ta však nebyla úspěšná, neboť do tehdy platného zákona o účetnictví byl vsunut § 38a, který připouští vedení jednod