Judikáty Nejvyššího správního soudu ČR k příspěvkovým organizacím

Vydáno: 9 minut čtení

Nejvyšší správní soud ČR vydal v poslední době zajímavé judikáty, které se přímo týkají PO1). Ty v nich vystupovali jako žalobci a žalovaným bylo Odvolací finanční ředitelství. Závěry z těchto soudních rozhodnutí mohou být užitečné i pro ostatní PO, proto se podívejme, co přinesly.

Judikáty Nejvyššího správního soudu ČR k příspěvkovým organizacím
Ing.
Zdeněk
Morávek
daňový poradce
 
Čerpání fondu odměn a daň z příjmů
Prvním z těchto judikátů je rozhodnutí NSS ČR2)
sp. zn. 8 Afs 49/2012-53
, ze dne 27.11.2013. Jednalo se o daňovou uznatelnost nákladů hrazených z fondu odměn u zdravotnického zařízení, které při stanovení základu daně uplatňuje široký základ daně, a to i přesto, že se jedná o příspěvkovou organizaci. Krajský soud v předchozím rozhodnutí uvedl, že prostředky převedené z fondu odměn jsou příjmem žalobce, přičemž z tohoto příjmu byly hrazeny mzdové náklady. Konstatoval, že zvýšený výdaj na mzdové prostředky byl vynaložen ve vztahu k příjmu - čerpaným prostředkům, které jsou však v důsledku svého předchozího zdanění vyloučeny ze zdanění v tom roce, ve kterém byly z fondu čerpány. Prostředky čerpané z fo