Kapitálová obchodní korporace za korunu

Vydáno: 7 minut čtení

Mezi kapitálové obchodní korporace řadí zákon č. 90/2012 Sb. , o obchodních korporacích (dále jen „ZOK “), společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Tyto společnosti jsou pod střešní pojem „kapitálové“ zařazeny proto, že mají povinnost vytvořit základní kapitál při svém založení. Společníci splácí peněžité a nepeněžité vklady ve lhůtě stanovení společenskou smlouvou, avšak musí dodržet zákonem stanovené podmínky.

Kapitálová obchodní
korporace
za korunu
doc. Ing.
Hana
Březinová
CSc.
Mezi podmínky patří:
-
nepeněžitý vklad musí být předán správci vkladu před vznikem společnosti s tím, že se ocenění nepeněžitého vkladu uvede ve společenské smlouvě obchodní
korporace
a tímto vkladem nesmí být práce nebo služby;
-
z peněžitého vkladu musí být splaceno před vznikem
korporace
na zvláštní účet u banky u každého peněžitého vkladu alespoň 30% vkladu, zbytek vkladu se splácí ve lhůtě stanovené ve společenské smlouvě, maximálně však do pěti let od vzniku obchodní
korpora