Vklad nemovitosti do nadačního jmění a daň z nabytí nemovitých věcí

Vydáno: 2 minuty čtení

Pokud zakladatel nadace vloží do nadace nemovitost za účelem zvýšení nadačního jmění, podléhá tento převod dani z nabytí nemovitých věcí?

Vklad nemovitosti do nadačního jmění a daň z nabytí nemovitých věcí
JUDr.
Alena
Koutná
ID 12233
Odpověď:
Pro řešení dotazu je rozhodující právní úprava nadací, která byla dříve provedena zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech, dále jen „ZNNF“). Tento zákon však byl zrušen přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a dále je pro jejich činnost nutné vycházet právě z NOZ. Nicméně na podstatě činnosti nadací, jejich fungování, majetkových otázek apod. se z pohledu principů nic nemění. Na rozdíl od kapitálových společností a případně družstev tím, že zakladatel, resp. zřizovatel nadace, vloží další majetek do nadace, nezískává žádné „protiplnění“, tedy nezvyšuje se jeho účast na činnosti nadace, na jejím majetku, nenavyšuje se žádný jeho „obchodní podíl“ atd. Prostě není dána žádná vazba, především není vazba majetková, mezi zřizovatelem nadace a nadací. To je klíčové.
Pokud tedy neexistuje „protiplnění“, není uvedená transakce úplatnou. Není-li transakce úplatnou, nevzniká předmět daně z nabytí nemovitých věcí.
Řešení tedy leží od 1.1.2014 v intencích ZDP, který v sobě upravuje i ty případy, které dříve podléhaly dani darovací.