Náklady na školení, cestovné

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsme střední škola, právnická osoba zřízená ÚSC3). Nejsme plátci DPH, účtujeme ve zjednodušeném rozsahu. Náklady na školení účtujeme na účet 527 a hradíme z ONIV4) - UZ5) 33353 (přímé výdaje), náklady na cestovné na účet 512 a taktéž hradíme z ONIV - UZ 33353. Na školení jsme se dozvěděli, že je rozdíl v tom, zda vložné semináře hradíme fakturou, pak platí účet 527 - UZ 33353, ale pokud je součástí cestovního příkazu, pak na účet 512 - UZ 33353. Náklady na dopravu hrazené fakturou máme účtovat na účtu 518 a hradit z UZ 88888 (provozní výdaje), kdyby byly vyúčtovány na cestovním příkazu, pak na účet 512 a hradit z UZ 33353. Souhlasíte s tímto názorem? Je možné uvést si do vnitřní směrnice, že náklady na ubytování, stravování, dopravu, připojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí účtujeme vždy na účet 512 - UZ 33353 a vložné na semináře na účet 527 bez ohledu na způsob platby? Myslím si, že to má lepší vypovídací schopnost o čerpání nákladů a snadněji se dodržuje rozpočet ONIV (nelze dopředu vědět, jakou formou budou konkrétní výdaje hrazeny).

Náklady na školení, cestovné
Blažena
Petrlíková,
ID 11192
Odpověď:
I když příspěvkové organizace zřízené ÚSC v souladu se