Vybrané pracovněprávní vztahy a ZP v roce 2014 v příkladech

Vydáno: 9 minut čtení

1)Ve zdravotním pojištění je z hlediska placení pojistného a plnění oznamovací povinnosti rozhodující to, zda zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem „klasickou“ pracovní smlouvu, nebo zda bude zaměstnanec pracovat na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. V následujícím textu formou příkladů rozebereme postup zaměstnavatele v různých situacích dle právních podmínek roku 2014.

Vybrané pracovněprávní vztahy a ZP v roce 2014 v příkladech
Ing.
Antonín
Daněk
 
Pracovní smlouva
Podstatnou odlišností pracovní smlouvy od dohod o provedení práce (dále jen „DPP“) či dohod o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“) je ve zdravotním pojištění skutečnost, že s ohledem na výši zúčtovaného hrubého příjmu zaměstnavatel nepřihlíží u pracovní smlouvy k rozhodné částce „započitatelného příjmu“ 2 500 Kč (u DPČ), resp. 10 000 Kč, která naopak významně ovlivňuje placení pojistného u DPP.
V případě pracovní smlouvy se pojistné odvádí z jakékoli výše zúčtovaného příjmu. Příjem na základě pracovní smlouvy, zdaňovaný podle