Zdravotní pojištění a nekolidující zaměstnání po 1.1.2014

Vydáno: 7 minut čtení

Mezi odbornou veřejností se objevují názory, že v současné době již nelze zaměstnávat osoby registrované na úřadě práce jako uchazeče o zaměstnání v tzv. nekolidujícím zaměstnání. Jaké podmínky tedy aktuálně platí ve zdravotním pojištění pro zaměstnávání těchto osob a projevilo se i v těchto případech zvýšení minimální mzdy k 1.8.2013?

Zdravotní pojištění a nekolidující zaměstnání po 1.1.2014
Ing.
Antonín
Daněk
V právní úpravě nekolidujícího zaměstnání sice došlo k datu 1.1.2011 k určitým změnám, ovšem nikoli v tom smyslu, že by byl daný souběh vyloučen.
Přípustnost souběhu, stanovená zákonem o zaměstnanosti
Uchazeči o zaměstnání, evidovaní na úřadě práce, patří ve zdravotním pojištění mezi osoby, za které je plátcem pojistného stát. Od počátku fungování systému veřejného zdravotního pojištění nepřicházelo v úvahu, aby mohly tyto o