Majetek v reálné hodnotě je vidět

Vydáno: 6 minut čtení

Majetek určený k prodeji přeceněný na reálnou hodnotu je od 1.1.2014 vykazován na samostatném řádku. Díky této skutečnosti získala rozvaha vyšší kvalitu ve vypovídací schopnosti. Na první pohled je zřejmé, jakou hodnotu uvažuje účetní jednotka realizovat. Výsledovka následně zobrazí, za kolik se to ve skutečnosti povedlo.

Majetek v reálné hodnotě je vidět
doc. Ing.
Hana
Březinová
CSc.
auditorka ev. č. 0968, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.
Vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vložila v rámci přílohy č. 7, což je rozvaha (u všech druhů účetních jednotek postupujících podle ci