Daňové zákony související s rekodifikací soukromého práva

Vydáno: 17 minut čtení
Daňové zákony související s rekodifikací soukromého práva
Ing.
Zdeněk
Morávek
daňový poradce
Daňové změny v souvislosti s rekodifikací
Senát ČR na své 13. schůzi dne 12.9.2013 projednával senátní tisk č. 176, který obsahoval návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Současně byl projednáván senátní tisk č. 168, který obsahoval návrh zákona o nabytí nemovitých věcí. Přijetí obou zákonů bylo mimořádně důležité z pohledu rekodifikace soukromého práva, cílem těchto návrhů zákonů bylo s účinností od 1. ledna 2014 přizpůsobit veškeré daňové zákony, včetně těch dosud neúčinných, změnám v jiných právních předpisech, které je k tomuto datu nezbytně nutné reflektovat, aby nedošlo ke vzniku mezer a neprovázanosti. Přes všeobecné očekávání a nutnost přijetí těchto zákonů Senát tyto návrhy zamítl a vzhledem k rozpuštění poslanecké sněmovny nebylo jak toto rozhodnutí Senátu přehlasovat.
K zamítnutí došlo i přesto, že ministr financí Fischer při tomto jednání před hlasováním uvedl, že pokud by nedošlo k realizaci zmíněných změn, které přizpůsobují daňové právo změnám právního řádu v čele s rekodifikací soukromého práva, znamenalo by to především výrazný negativní dopad na inkaso veřejných rozpočtů, a to v důsledku vzniku řady mezer v daňových zákonech, které by bylo nutné překlenout výkladem vždy ve prospěch daňového subjektu, čímž by byl zároveň vytvořen prostor pro nežádoucí daňovou optimalizaci. Fiskální dopad odhadl v řádech desítek miliard korun. Jako příklad uvedl, že nereagování na novou právní úpravu spojení pozemku a stavby, a tím nemožnost vybrat daň ze staveb, bude představovat propad inkasa obecních rozpočtů ve výši až pět miliard korun. Nereflektování nové definice věci v soukromém právu se negativně projeví v inkasu daně z příjmů fyzických osob, kdy dojde ke generálnímu osvobození převodů cenných papírů, pohledávek