Ochranná lhůta ve zdravotním pojištěni

Vydáno: 12 minut čtení

Budeme-li hledat ve zdravotním pojištění určitou návaznost na nemocenské pojištění, pak kromě výše příjmů (rozhodných částek) u dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce nemůžeme opomenout jednu z kategorií osob, za které je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát.

Ochranná lhůta ve zdravotním pojištěni
Ing.
Antonín
Daněk
Touto do jisté míry specifickou skupinou jsou podle § 7 odst. 1 písm. j) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 48/1997 Sb."), osoby s trvalým pobytem na území České republiky, které:
*
nejsou zaměstnanci,
*
ani osobami samostatně výdělečně činnými,
*
a ani osobami, za které platí pojistné stát,
*
a jsou příjemci dávek nemocenského pojištění. Zde zákonná úprava zdravotního pojištění návazně odkazuje na ustanovení § 4 zákona č.