Příspěvky spádových obcí

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsou spádové obce stále povinny přispívat na provoz (poměrně dle počtu žáků)? Informace, které se ke mě hrnou, jsou v tomto ohledu poněkud nejednoznačné a ze zákona mi spíše vyplývá povinnost, podílet se na úhradě provozních nákladů (neinvestičních).

Ukončení dohody o provedení práce
Ing.
Zdeněk
Moravek