Komisionářská smlouva

Vydáno: 8 minut čtení

Komisionářská smlouva je klasickým smluvním typem obchodní smlouvy, který je upraven ve všech právních řádech kontinentální Evropy. Byla obsažena také ve zrušeném zákoníku mezinárodního obchodu, na který zcela zřetelně navazuje.

Komisionářská smlouva
Karel
Marek
Komisionářská smlouva musí obsahovat podstatné části, které jsou uvedeny v základním ustanovení tohoto smluvního typu. Podle základního ustanovení se
komisionářskou smlouvou zavazuje
komisionář
, že zařídí vlastním jménem pro komitenta na jeho účet určitou obchodní záležitost, a
komitent
se zavazuje zaplatit mu úplatu.
Rozdíl mezi komisionářskou a mandátní smlouvou spočívá zejména v tom, že
komisionář
jedná vlastním jménem.
(I když to není uvedeno výslovně, má
komisionář
- obdobně jako mandatář - jednat vždy v zájmu komitenta).
Svými podstatnými částmi se ovšem neodlišuje komisionářská smlouva jen od mandátní smlouvy, ale odlišuje se i od jiných smluv, se kterými může mít některé shodné znaky.
Je vhodné připomenout zejména odlišnost komisionářské smlouvy od smlouvy zprostře