Transformace občanských sdružení do obecně prospěšných společností

Vydáno: 8 minut čtení

V současné době se stále víc a víc diskutuje o transformacích občanských sdružení do právní formy obecně prospěšné společnosti (dále jen "OPS"). Napomohl ktomu i nově přijatý zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost1 (podrobné informace v č. 4 časopisu UNES). Celý problém se týká vymezení činností, které podle nového občanského zákoníku2 mohou vykonávat upravené, resp. nové právní formy - spolky a ústavy.

Transformace občanských sdružení do obecně prospěšných společností
doc. Ing.
Jan
Stejskal
Ph.D.
Mgr.
Petr
Pavlok
Jaké má tedy občanské sdružení ode dne účinnosti nového občanského zákoníku (1.1. 2014) možnosti dalšího působení? Základní možností je nečinit nic - pak se dosavadní občanské sdružení bude přímo ze zákona považovat nadále za spolek s tím, že bude mít povinnost přizpůsobit občanskému zákoníku ta ustanovení svých stanov, která by byla v rozporu s povinnými ustanoveními tohoto zákona. Je třeba poznamenat, že zákon ovšem je poměrně dosti otevřený nejrůznějším podobám vnitřního uspořádání, takže pro naprostou většinu občanských s