Jeden den ve zdravotním pojištění v roce 2013

Vydáno: 9 minut čtení

Jeden den ve zdravotním pojištění v roce 2013
Ing.
Antonín
Daněk
 
Rozhodné období
U zaměstnavatele
je rozhodným obdobím pro placení pojistného kalendářní měsíc. Vyměřovacím základem je dosažený (zaměstnavatelem zúčtovaný) hrubý příjem zaměstnance ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon 5. 592/1992 Sb.").
Pokud se na
zaměstnance
vztahuje povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu (8 000 Kč), musí zaměstnavatel odvést za příslušný kalendářní měsíc pojistné nejméně ve výši 1 080 Kč, případně s přihlédnutím k výši maxima - prozatím naposledy pro rok 2012. Naopak, je-li