Jak může zaměstnavatel ovlivnit ve zdravotním pojištění výši pojistného placeného za zaměstnance?

Vydáno: 7 minut čtení

Je pravdou, že pokud zaměstnavatelé důsledně využijí možnosti stanovené právní úpravou zdravotního pojištění, mohou ušetřit mnohdy nemalé finanční prostředky na pojistném, které jsou povinni za zaměstnance příslušné zdravotní pojišťovně uhradit. V následujícím textu se zaměřím na charakteristiku vybraných situací jak z pohledu zaměstnavatele, tak zaměstnance.

Jak může zaměstnavatel ovlivnit ve zdravotním pojištění výši pojistného placeného za zaměstnance?
Ing.
Antonín
Daněk
 
Dohoda o pracovní činnosti s příjmem do 2 500 Kč
Pokud je zaměstnanci zúčtován na základě dohody o pracovní činnosti hrubý příjem nižší než 2 500 Kč, nepovažuje se tato osoba z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance, což znamená, že zaměstnavatel:
*
nepřihlašuje zaměstnance u zdravotní pojišťovny, resp. pokud je přihlášen, musí být na příslušný měsíc odhlášen a
*
neplatí z dosaženého příjmu pojistné na zdravotní pojištění.
Tato výhoda pro zaměstnavatele je však současně nevýhodou pro zaměstnance - pojištěnce, neboť tento nemá u příjmu na dohodu o pracovní činnosti nižšího než 2 500 Kč řešen v d