Zákon o veřejné prospěšnosti - základní fakta

Vydáno: 6 minut čtení

V posledních dnech se velmi aktuálně diskutuje o návrhu nového zákona o veřejné prospěšnosti, který byl zpracován v souvislosti s novým občanským zákoníkem1 a z něj vyplývající změnou týkající se právní úpravy nestátních neziskových organizací. Vzhledem k tomu, že zákon ještě nebyl schválen, jsou v tomto příspěvku představeny základní teze zákona předložené k diskusi široké odborné veřejnosti.

Zákon o veřejné prospěšnosti - základní fakta
doc. Ing.
Jan
Stejskal
Ph.D.
 
Cíl nové právní úpravy
Předkladatel zákon o veřejné prospěšnosti v důvodové zprávě správně uvádí, že v současné právní úpravě
chybí definice veřejné prospěšnosti
a prakticky se tento pojem ztotožňuje s pojmem nestátní nezisková organizace (jehož definice v právní úpravě paradoxně taky chybí). Někdy též dochází k tomu, že se pod pojem nestátní nezisková organizace zahrnují jen vybrané druhy těcht