Tombola i v roce 2013 jen za desetinu poplatku

Vydáno: 8 minut čtení

Sama o sobě je tombola svým způsobem tradiční fenomén, který lidé od zábavy či plesu očekávají, a těší se na tento zlatý hřeb programu každého plesu. Výtěžek z prodeje lístků do tomboly pomáhá pořadatelům uhradit náklady spojené s organizováním plesu nebo je výtěžek jedním ze zdrojů příjmů, které spolky používají na svoji činnost a aktivity.

Tombola i v roce 2013 jen za desetinu poplatku
Mgr. Ing.
Soňa
Kelnerová
Ustanovení § 2 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "loterní zákon"), obsahuje demonstrativní výčet, který obsahuje, co je z hlediska veřejnoprávní úpravy považováno za loterii a jinou podobnou hru. Pod jednotlivými písmeny tohoto ustanovení jsou uvedeny konkrétní loterie nebo jiné podobné hry, kde pod písm. b) je stanoveno, že loterií a jinou podobnou hrou je i tombola, při níž se do slosování zahrnou pouze prodané losy; losy se prodávají a výhry vydávají v den a na místě slosování. S ohledem na určitost ustanovení § 2 písm. b) loterního zákona nečiní výklad po