Dohoda o skončení pracovního poměru v otázkách a odpovědích

Vydáno: 11 minut čtení

Dohoda o skončení pracovního poměru v otázkách a odpovědích
JUDr.
Jitka
Kocianová
 
Dohoda o skončení pracovního poměru
Zaměstnanec podal návrh na skončení pracovního poměru dohodou k určitému datu. Zaměstnavatel se k navržené dohodě nevyjádřil. Zaměstnanec má za to, že když zaměstnavatel neodmítl jeho návrh do 15 dnů, jeho pracovní poměr končí jím navrženým dnem. Je tento názor správný?
Odpověď:
Názor zaměstnance vychází z právní úpravy, která platila do konce roku 1988. Podle dřívější právní úpravy, neodmítla-li organizace písemnou žádost pracovníka o rozvázání pracovního poměru do 15 dnů od jejího doručení, skončil pracovní poměr dohodou tím dnem, který pracovník ve své žádosti uvedl. S touto právní domněnkou však vznikaly veliké potíže, zejména v případech doručování zamítavé odpovědi v době, kdy například čerpal pracovník dovolenou. Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zákon č.