Zajímavé judikáty z oblasti myslivosti

Vydáno: 14 minut čtení

V následujícím příspěvku bych se chtěl věnovat dvěma soudním rozhodnutím, které se týkají problematiky myslivosti. Jedná se o poměrně nedávné a velmi zajímavé rozsudky, na které je určitě vhodné upozornit. Protože v této oblasti se často pohybují neziskové subjekty, zejména občanská sdružení, mohl by být příspěvek přínosem i pro čtenáře tohoto periodika.

Zajímavé judikáty z oblasti myslivosti
Ing.
Zdeněk
Morávek
daňový poradce
Prvním z rozsudků je
rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR (dále jen "NSS") sp. zn. 8 Afs 56/2010-73 ze dne 21. 9. 2011
. V daném případě šlo zejména o to, jak zdanit příjem z poplatku za odstřel zvěře s doprovodem dle § 32 odst. 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o myslivosti"). Poplatník považoval tyto příjmy za příjmy podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), s čímž ovšem správce daně nesouhlasil. Správce daně dospěl k závěru, že činnost žalobce, výkon práva myslivosti, nelze považovat za podnikání podle § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObchZ"). Poplatník neměl, podle jeho názoru, možnost volně a samostatně rozhodovat o tom, jaké činnosti a v jakém rozsahu bude při výkonu práva myslivosti realizovat. Příjmy z této činnosti tak nejsou, podle názoru správce daně, příjmy podle