Náhrada mzdy ve zdravotním pojištění

Vydáno: 7 minut čtení

Jak v průběhu zaměstnání, tak při jeho ukončení může být zaměstnanci zúčtována určitá forma náhrady mzdy, resp. příjem související s tímto zaměstnáním.

Náhrada mzdy ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Při rozhodování, zda zahrnout příslušné plnění do vyměřovacího základu zaměstnance, postupuje zaměstnavatel především podle ust. § 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 592/1992 Sb."), kdy:
Se do vyměřovacího základu se započítávají i příjmy zúčtované zaměstnanci po skončení zaměstnání. Tato problematika je upravena v § 3 odst. 4 zákona č.