Zaplacená dovolená

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaplacená dovolená
JUDr.
Jitka
Kocianová
Ing.
Zdeněk
Morávek
Mám na vás dotaz ohledně čerpání dovolené. Nastupuji 1. 9. 2012 do nového zaměstnání. Mám nárok na 40 dnů dovolené za rok. Můj problém spočívá v tom, že mám již zakoupenou dovolenou na měsíc leden 2013 v délce 27 kalendářních dní. Budu mít v měsíci lednu 2013 nárok na tuto dovolenou?
 
Odpověď
Dovolenou upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“). V odpovědi na váš dotaz je nutno uvést nárok na dovolenou za jednotlivé roky.
Dovolená v roce 2012
Píšete, že nastupujete k novému zaměstnavateli 1. 9. V roce 2012 je předpoklad, že do konce roku splníte základní podmínku vzniku nároku na dovolenou za kalendářní rok, tj. odpracování 60 dnů v kalendářním roce, tudíž vám vznikne nárok na poměrnou část dovolené ve výši 4/12 z celkového nároku 40 dnů, tj. 13,5 dne. Čerpání této dovolené vám musí určit zaměstnavatel.
Dovolená v roce 2013
Pro čerpání dovolené hned v lednu nebudete mít splněnu základní podmínku, tj. jak již bylo uvedeno, odpracování 60 dnů v kalendářním roce. Je zde však předpoklad, že tuto podmínku splníte v budoucnu, jak uvádí § 217 odst. 2 ZP, takže by vám zaměstnavatel mohl vyjít vstříc a dovolenou vám umožnit.
S ohledem na délku dovolené předpokládám, že pracujete ve školství. Doporučuji vám proto včas se na čerpání dovolené se zaměstnavatelem dohodnout. Ukažte zaměstnavateli doklad o zaplacení dovolené. Pokud k dohodě dojde, nechte si vaše čerpání dovolené v uvedeném termínu zanést do písemného rozvrhu čerpání dovolené (§ 217 odst. 1 ZP), jedině pak by v případě vzniklých komplikací, například že by vás zaměstnavatel z dovolené odvolal, měl povinnost uhradit vám vzniklou škodu.
K celému problému je třeba přistupovat s vědomím, že nástup na dovolenou určuje zaměstnavatel.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce