Zdravotní pojištění - zvláštní případy při placení pojistného v roce 2012

Vydáno: 8 minut čtení

Pro zaměstnavatele je poměrně snadnou situací stanovit vyměřovací základ a vypočítat výši pojistného, pokud je zaměstnanci zúčtován prostý příjem bez dalších složek mzdy. Praxe však přináší různé složité případy, ve kterých musí zaměstnavatel mnohdy velmi důkladně vyhodnotit svůj postup tak, aby bylo pojistné odvedeno v souladu se zákonem. Stává se, že i programová úprava sama osobě někdy nezajistí výpočet pojistného ve správné výši.

Zdravotní pojištění – zvláštní případy při placení pojistného v roce 2012
Ing.
Antonín
Daněk
Na základě poznatků z výkonu kontrolní činnosti u zaměstnavatelů se v následujícím textu formou příkladů zaměřuji na analýzu složitějších situací, týkajících se placení pojistného na zdravotní pojištění v aktuálně platných právních podmínkách.
Příklad č. 1
Zaměstnanci byl odejmut invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně, počínaje dnem 16. 5. 2012 již není ve zdravotním pojištění osobou, za kterou platí pojistné stát, vztahuje se tedy na něho v této souvislosti povinnost odvodu pojistného alespoň z (poměrné části) minimálního vyměřovacího základu. V květnu však pracoval pouze do středy 23. 5. a od čtvrtku 24. 5. mu byla vystavena pracovn