Veřejná správa a poplatky

Vydáno: 6 minut čtení

Veřejná správa a poplatky
Mgr.
Jan
Břeň
Mnohé státní orgány po nás požadují poskytnutí různých dokumentů (posudky atd.), což nás jako malou obec velmi zatěžuje. Můžeme si stanovit poplatky za provádění takovýchto úkonů?
Odpověď:
Za „základní“ úpravu vztahů mezi obcemi, kraji a státem v oblasti vzájemného poskytování údajů a informací lze považovat ustanovení § 13 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (o